İlahiyatSoru-Cevap

Sadece Meal Okumak Kur’an’ı Anlamaya Yeter Mi?

 

Son yıllarda Kur’an’ın evrensel olması dogması ile bir grup ilahiyatçı, meal okumanın kitabı anlamak için yeterli olduğu konusunda görüşler bildirerek yaptıkları programlarda tüm meseleleri Kur’an-ı Kerim metninin Türkçe çevirisi ile cevaplama çabasına girmişlerdik. Kur’an elbette ki çağlar ötesine hitap eden bir evrensel dinin kitabıdır. Ancak topyekün Kur’an’ı anlamak için sadece meal okumak yeterli değildir. Bu noktada iki önemli destekçi şarttır. Birincisi tefsir, ikincisi sünnet.

Tefsir Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin anlaşılabilmesi için en önemli ilimdir. Ayetin ne zaman indiğini, hangi şartlarda indiğini, olayını, olgusunu ve peygamber ile sahabenin bu ayet karşısında nasıl reaksiyon gösterdiği gibi meseleleri açıklama gayesi taşıyan ilimdir. İslam tarihi boyunca sayısız tefsir çalışması yapılmış ve birçoğu günümüz Türkçesi ile tedarik edilebilmektedir. İşte tam bu sebeple bugün Arap dilinden Türk diline çevrilen bir ayetin çevirisini okuyarak ayetin muhteviyatını kavramak çok da doğru bir okuma tarzı değildir. Çünkü içtimai hayatın içerisine doğrudan gelen bu ayetler bir olay, olgu ve mesaj ekseninde nüzul olmuştur. Yani anlaşılması için olay, olgu, mesaj ve sebeb-i nuzül (iniş sebebi) gibi meselelerin bilinmesi ve sahabenin bu ayet karşısında gösterdiği reaksiyonun iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu sebeple tefsir şarttır.

İkinci mesele sünnettir. Yani Peygamber’in uygulamaları, sözleri ve tavsiyeleridir. Peygamber, vahyi direk olarak sosyal hayatın içerisinde bulunduğu halde almıştır. Bu sebeple gelen ayetlere ilk karşılığı peygamber göstermiştir. Dolayısı ile peygamberin uygulamaları yani sünnet, ayetin anlaşılması konusunda hayli önemlidir. Gelen vahyin hayata nasıl entegre edileceğini peygamber aleyhisselam bizatihi yaşayarak göstermiş bu sebeple sünnet ayeti anlamadaki en önemli iki referanstan biridir.

Bu iki husus göz önüne alındığında bugünün hayat tarzından açılan bir pencerede tek başına meal okumanın yeterli olmayacağı, birtakım sorunları da beraberinde getireceğinden; olması gerekenin tefsir ve sünnet ekseninde meal okumak olduğunu açıkça söylemekte bir beis yoktur. Çünkü Kur’an indiği döneme ve sosyal olguya dair birtakım izler taşıdığından dönemi, tarihi ve olgu örgüsünü bilmekte de yarar olacaktır.

Yakup Kaya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu