İlahiyatSoru-Cevap

Kurumlara Zekât Verilebilir mi?

Zekât, İslam dininin toplum nezdinde sosyal dengeyi kurmak için farz kıldığı en önemli ibadettir. Zekâtın farz olma gayesi ve kimlere zekât verileceği meselesi Tevbe Suresi’nin 60. ayetinde açıkça belirtilmiştir.

Allah (c.c) ayette mealen: “Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.” buyurmaktadır.

Bu sebeple zekât ihtiyaç sahipleri ekseninde şahıstan şahısa veya güvenilir bir el ile toplandığı noktadan ihtiyaç sahibine doğrudan verilmelidir.

Bu noktada sık yapılan bir yanlış vardır. Zekât imar işleri için kullanılamaz. Kurumların cami, dernek, vakıf, yurt, bina vb. gibi maddi ihtiyaçları için verilen ve imar için kullanılacak para, zekât olarak kabul görmez.

Zekât ihtiyaç sahiplerine gıda maddesi ve eşya olarak da verilebilir. Burada belirlenen kıstas malın belli bir kısmının (nisap miktarına göre) ihtiyaç sahiplerine Allah yolunda vermektir. Bu noktada da kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine nakdi olarak ulaştırabileceğine güveniyorsanız zekât olarak verebilirsiniz. Burada asıl olan güvendir. Ancak belirlediğiniz ihtiyaç sahiplerine doğrudan vermeniz en uygun olanıdır.

Kimlere zekât verilmez?

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara zekât ve fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Müslüman olmayanlara,

e) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

f) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalanlara zekât verilebilir.

 

Yakup KAYA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu